Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 05 : 1.276
Năm 2021 : 10.343
 17/10/16  Nhà trường  249
Truyền thống nhà trường và địa phương
 17/10/16  Nhà trường  278
Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 39 cán bộ giáo viên trong đó 32 biên chế, 07 giáo viên hợp đồng
 17/10/16  Nhà trường  282
Chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Bách Thuận - Vũ Thư - Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016
 17/10/16  Nhà trường  262
Chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Bách Thuận - Vũ Thư - Thái Bình năm 2007
 17/10/16  Nhà trường  261
Chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Bách Thuận - Vũ Thư - Thái Bình năm 2009
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip