Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 08 : 746
Năm 2022 : 14.811
 20/05/22  Tin tức - Thông báo  23
Sáng kiến Một số phương pháp quản lý nhân sự tại trường THCS Bách Thuận.
 20/05/22  Tin tức - Thông báo  31
Kết quả học tập của học sinh khối  9 năm học 2021-2022
 20/05/22  Tin tức - Thông báo  27
Kết quả học tập của học sinh khối  8 năm học 2021-2022
 20/05/22  Tin tức - Thông báo  33
Kết quả học tập của học sinh khối 7 năm học 2021-2022
 20/05/22  Tin tức - Thông báo  47
Kết quả học tập của học sinh khối 6 năm học 2021-2022
 22/01/22  Tin tức - Thông báo  69
Kế hoạch ứng phó khi có Fo trong nhà trường
 06/01/22  Tin tức - Thông báo  152
Kết quả HKI năm học 2021-2022
 04/12/21  Tin tức - Thông báo  82
Kế hoạch chuẩn bị cho học sinh trở lại trường
 13/10/21  Tin tức - Thông báo  157
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm học 2021-2022
 13/10/21  Tin tức - Thông báo  137
Kế hoạch hoạt động dân chủ năm học 2021-2022
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip