Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 08 : 746
Năm 2022 : 14.811
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  132
Trường THCS Bách Thuận công khai tờ trinh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  97
Trường THCS Bách Thuận thông báo công khai chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  72
Trường THCS Bách Thuận thông báo công khai cơ sở vật chất nhà trường  năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  92
Trường THCS Bách thuận thông báo công khai tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  109
Trường THCS Bách Thuận triển khai kế hoạch công khai thu chi ngân sách nhà nước năm học 2021-2022
 05/10/21  Tin tức - Sự kiện  97
Trường THCS Bách Thuận báo cáo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2020-2021.
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  77
Trường THCS Bách Thuận công bố dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  77
Trường THCS Bách Thuận ra quyêt định công khai thu chi Ngân sách nhà nước năm 2021
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  268
Trường THCS Bách Thuận công bố tờ trình việc thực hiện các khoản thu đối với phụ huynh học sinh năm học 2020-2021
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  232
Trường THCS Bhác Thuận công bố văn bản công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021.
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip