Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 05 : 1.276
Năm 2021 : 10.343
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  67
Trường THCS Bách Thuận công bố tờ trình việc thực hiện các khoản thu đối với phụ huynh học sinh năm học 2020-2021
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  80
Trường THCS Bhác Thuận công bố văn bản công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021.
 15/03/19  Tài chính  343
Trường THCS Bách Thuận thông báo dự toán thu chi Ngân sách nhà nước tháng 1 năm 2019
 15/03/19  Tài chính  321
Trường THCS Bách Thuận thông báo dự toán thu chi ngân sách tháng 12 năm 2018 theoTT90/2018
 15/12/18  Tài chính  325
Trường THCS Bách Thuận thông báo dự toán thu chi Ngân sách tháng 12 năm 2018
 15/03/19  Tài chính  346
Trường THCS Bách Thuận đánh giá việc thực hiện  thu - chi ngân sách nhà nước quý 4 năm 2018
 15/03/19  Tài chính  344
Trường THCS Bách Thuận đánh giá việc thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2018
 30/07/18  Tài chính  407
Trường THCS Bách Thuận thông báo Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước tháng 7 năm 2018
 15/03/19  Tài chính  274
Trường THCS Bách Thuận đánh giá việc thực hiện Thu - Chi Ngân sách Quý 2 năm 2018
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip