Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 11 : 2.868
Năm 2021 : 37.614
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  20
Trường THCS Bách Thuận công khai tờ trinh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  21
Trường THCS Bách Thuận thông báo công khai chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  18
Trường THCS Bách Thuận thông báo công khai cơ sở vật chất nhà trường  năm học 2021-2022
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  20
Trường THCS Bách thuận thông báo công khai tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  24
Trường THCS Bách Thuận triển khai kế hoạch công khai thu chi ngân sách nhà nước năm học 2021-2022
 05/10/21  Tin tức - Sự kiện  17
Trường THCS Bách Thuận báo cáo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2020-2021.
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  12
Trường THCS Bách Thuận công bố dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.
 28/09/21  Tin tức - Sự kiện  13
Trường THCS Bách Thuận ra quyêt định công khai thu chi Ngân sách nhà nước năm 2021
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  155
Trường THCS Bách Thuận công bố tờ trình việc thực hiện các khoản thu đối với phụ huynh học sinh năm học 2020-2021
 11/10/20  Tin tức - Thông báo  155
Trường THCS Bhác Thuận công bố văn bản công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021.
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip