Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Tháng 07 : 608
Năm 2020 : 11.122
 13/06/20  Tin tức từ Phòng  29
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư.
 13/06/20  Tin tức - Thông báo  15
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp công điện số 10 ngày 10/06/2020 của UBND Huyện Vũ Thư về việc đảm bảo trật tự An toàn giao thông.
 21/05/20  Tin tức - Thông báo  46
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp công văn 466 của Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình về tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
 30/04/20  Tin tức - Thông báo  71
Trường THCS Bách Thuân chuyển tiếp 15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng dịch Covid 19 đối với trường học của Bộ GD&ĐT.
 30/04/20  Tin tức - Thông báo  62
Thông báo số 10 ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng về việc cho học sinh đi học trở lại và một số kế hoạch hoạt động nhà trường trong thời gian tới
 30/04/20  Tin tức - Thông báo  49
Thông báo 09 ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng trường THCS Bách Thuận về việc cho HS mầm non và học sinh phổ thông đi học trở lại
 28/04/20  Tin tức - Thông báo  62
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp nội dung thông báo số 404 ngày 27/04/2020 của Sở Giáo Dục & Đào tạo Thái Bình về việc cho học sinh mần non và học sinh phổ thông đi học trở lại.
 18/04/20  Tin tức - Thông báo  64
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp nội dung thông báo số 08 của Hiệu trường ngày 17 tháng 4 năm 2020
 18/04/20  Tin tức - Thông báo  56
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp nội dung Thông báo 361 Sở GD&ĐT Thái Bình về việc cho học sinh THPT và học sinh lớp 9 đi học trở lại ngày 17/4/2020.
 02/04/20  Tin tức - Thông báo  155
Trường THCS Bách Thuận chuyển tiếp Công văn 1113 Bộ giáo dục về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ 2 năm học 19-20
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip